Vaše osobní informace
Vaše adresa
Doručovací adresa
Primární účet
Sekundární účet
Pokud chcete prodávat zboží i za jinou měnu než, ve které je zadán Váš primární účet, můžete zadat i účet sekundární v jiné měně. POZOR: nakupovat je možné i s použitím účtů v rozdílné měně, ale v takovém případě je třeba počítat konverzními poplatky bank.
Informace o firmě


Stát se prodejcem
Pokud chcete na portálu Burza Drahých Kovů také prodávat, zaškrtněte toto políčko. POZOR: Zatímco k nakupování stačí registrace na portálu (a odsouhlasení obchodních podmínek), k prodeji je nezbytné uzavření písemné smlouvy s provozovatelem portálu. Písemná smlouva přijde na Vaši adresu prostřednictvím České pošty. Teprve po uzavření písemné smlouvy budete moci vkládat do systému Burzy Drahých Kovů Vaše nabídky drahých kovů.
Obchodmí podmínky
Zobrazit obchodní podmínky portálu www.burzadrahychkovu.cz ve formátu pdf.
Přihlašovací informace